/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Ana menü
Alanlarım
Ana menü
Hizmetler
Ana menü
Faydalı Bilgiler
Satın al
Satış Yapın
Faydalı bağlantılar
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba, kimliğinizi doğrulayın
  Bir ilan bırak
Alanlarım
Kendinizi tanıtın
Sitede yeni misiniz?

Genel Satış Koşulları

İşbu Genel Satış Koşulları, tr.via-mobilis.com, www.via-kamyon.com, www.via-is-makinesi.com, www.via-forklift.com, www.via-tarim-makinesi.com siteleri editörü olan ve 55.000 Avro sermayeli, Le moulin Collot 88500 Ambacourt – Fransa adresinde faaliyet gösteren ve Mirecourt Ticaret Odasında B 408 901 916 numarayla kayıtlı bulunan VIA MOBILIS SAS (VIA MOBILIS) Anonim Şirket internet kullanıcılarına siteler üzerinden ilan vermeye ilişkin bir ücretli hizmet (ileride “Hizmet” olarak geçecektir) sunmalarına bağlı genel koşul ve şartları belirleme amacı taşır.
1. Genel Satış Koşullarının Kabulü
Hizmet, İnternet kullanıcısına, işbu Genel Koşulları kabul etmesi şartıyla sunulur. İnternet kullanıcısı, işbu Genel Koşulları okumuş olduğunu ve kabul ettiğini beyan eder. Söz konusu Hizmetin kullanımı, işbu Genel Koşulların kabul edildiği anlamına gelir.
Hizmet, yalnızca Fransız hukukuna göre hukuken sözleşme yapma engeli bulunmayan kimseler içindir.
VIA MOBILIS, işbu Genel Satış Koşullarında arzuladığı zaman değişiklik yapabilir ve en uygun sürede söz konusu değişiklikleri her bir site üzerinden yayınlar.
Bunun neticesi olarak, İnternet kullanıcı her site üzerinden sürekli olarak hizmete sunulan Genel Koşulların en son sürümünü düzenli olarak kontrol etmekle hükümlüdür.
İnternet kullanıcısı, Hizmete her yeni ulaşımında bu yeni sürümü kabul etmiş sayılır. Bununla birlikte, Genel Satış Koşullarında değişiklik yapılması durumunda, İnternet kullanıcısı ile imzalanmış sözleşmeye uygulanabilir Genel Satış Koşulları, sözleşmenin imzalanma tarihinde yürürlükte bulunan koşullardır. Bu nedenle, İnternet kullanıcısının sözleşmenin imza tarihinde mevcut Genel Koşulların sürümü muhafaza etmesi beklenir.
İşbu Genel Koşullara İnternet kullanıcısı tarafından uyulmaması durumunda, VIA MOBILIS Hizmete erişimi engelleme hakkını saklı tutar. Genel satış koşulları, 05.06.2018 tarihinde güncellenmiştir. Bu sürüm, önceki sürümleri hükümsüz kılarak, yerlerine geçer.
2. Hizmetin tanımı
Hizmet, VIA MOBILIS tarafından idare edilen siteler üzerinden İnternet aracılığı ile ücretli ilanlar yayınlanmasını sağlar.
3. İlan bırakma ve hizmet süresi
3.1. İlanlar, Hizmetin kullanıcıları tarafından kaleme alınırlar. Herhangi bir gecikmeli itirazdan kaçınmak için, VIA MOBILIS İnternet kullanıcılarını ilk yayınlanmalarından itibaren kontrol etmeye çağırmaktadır.
3.2. İnternet kullanıcısı, siteler üzerinden çevrimiçi olarak hizmete sunulan bir formu doldurur ve onaylarlar. Formun onaylanması, anından işleme alınır.
3.3. Bırakılan ilanlar, formun onaylanmasını takiben işleme alındıkları için, İnternet kullanıcısının herhangi bir geri çekilme hakkının bulunmadığını bilmesi önemlidir.
3.4. Hizmetin süresi:
Abonelik: İlan, abonelik süresi boyunca, İnternet kullanıcısı tarafından geri alınmadığı sürece İnternet sitesi üzerinden yayınlanmaya devam eder. İnternet kullanıcısı arzuladığı zaman kullanıcı ara-yüzüne giderek ilanını silebilir.
Bir defalık: İlan 30 gün boyunca yayınlanır. İnternet kullanıcısı arzuladığı zaman kullanıcı ara-yüzüne giderek ilanını silebilir.
Minimum 30 günlük ilan ücreti alınır ve ilanın bu sürenin dolumundan önce geri çekilmesi fiyat üzerinde etkili değildir.
3.5. İlanda değişiklik yapma
İlan yayınlanması sırasında, İnternet kullanıcısı ilanında çevrim içi olarak değişiklik yapabilir.
4. İnternet kullanıcısının sorumluluğu
İnternet kullanıcısı, satmayı arzuladığı aracı veya ekipmanı doğru bilgiler ile tanımlamayı taahhüt eder.
İlanın yayınlanması süresince satış gerçekleşmesi durumunda, ilan sahipleri ilanlarını silmeyi taahhüt ederler.
İnternet kullanıcısı verdiği bilgiler açısından başlıca olarak taahhüt eder:
Hatalı veya yalan bilgi vermemek
Dolandırıcılık amacı gütmemek veya kaçak veya çalıntı araç satışı yapmamak
Lisans, fikri mülkiyet haklarını, marka haklarını tecavüz edici şekilde hareket etmemek, imalat sırlarını ve üçüncü kişilerin özel bilgilerini ifşa etmemek ve diğer kişilere ait hakları ihlal etmemek.
Herhangi bir yasa veya resmi düzenlemeye karşı hareket etmemek (ihraç denetimi, tüketici hakları, haksız rekabet, yalan reklam veya kayırıcı faaliyetlere yönelik yasa ve düzenlemeler de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere).
5. Sorumluluk
İlanlar, yazarları tarafından kaleme alınır ve onların sorumlulukları altında yayınlanırlar. VIA MOBILIS, bu ilanların tutarlılıkları veya doğrulukları açısından hiçbir sorumluluk kabul etmez.
İlanların metinleri, İnternet kullanıcılarının sorumlulukları altında yayınlanır.
VIA MOBILIS siteleri, bu ilanlar için sadece yayın organı olarak hizmet vermektedir. Bu nedenle İnternet kullanıcısı, VIA MOBILIS’in maruz kalacağı herhangi bir hukuki zararın söz konusu olması durumunda zararı tazmin etme garantisi verir.
VIA MOBILIS, satıcı ve alıcı arasındaki para transferlerine hiçbir şekilde aracılık etmemektedir.
VIA MOBILIS’in ilan verilen ürünlerin kalite ve güvenliği, ilanların doğruluğu, söz konusu satıcıların söz konusu hizmet veya malları satabilme kapasitesi veya söz konusu alıcıların söz konusu mal veya hizmetlerin ödemesini yapabilme kapasitesi üzerinde hiçbir denetime sahip değildir.
VIA MOBILIS, herhangi bir gerekçe açıklamak zorunda kalmaksızın, toplum veya ticaret ahlakına aykırı olarak değerlendirdiği metin veya sunum içeren ilanları geri çevirme hakkını saklı tutar. Bunun için herhangi bir geri ödeme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
İnternet kullanıcısı, üçüncü şahıslar tarafından, işbu Genel Kullanım Koşullarına aykırı bir ilana bağlı olarak yapılacak bir şikâyetten dolayı maruz kalabileceği her türlü zararı kayıp veya masrafı VIA MOBILIS’e ödemeyi taahhüt eder.
6. Sorumluluğun Kısıtlandırılması
VIA MOBILIS, İlan hizmetlerinin işlevselliklerinin muhafaza edilmesi için tüm imkânlarını seferber edecektir. Bununla birlikte, VIA MOBILIS, hizmetlerin kesintisizliği ve/veya sürekliliği açısından, olanakları nedeniyle kesin taahhütte bulunamamaktadır. Bu bağlamda, İnternet kullanıcısının Hizmetin kullanımı veya Hizmete erişimin imkânsız olması nedeniyle maruz kalabileceği hasarlardan dolayı (masraf, kar kaybı, veri kaybı veya dolaylı, dolaysız zararlar) VIA MOBILIS’in sorumluluğu aranamaz.
Medeni Kanunun genel kurallarına uygun para aktarımları çerçevesinde (Madde 1641 ve devamı maddeler), VIA MOBILIS doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.
Aynı şekilde, İnternet ağının kullanımına bağlı zararlar veya sorunlar, bilhassa hizmetin kesintiye uğraması, dışarıdan müdahalede bulunulması veya bilgisayar virüsüne maruz kalınması nedeniyle VIA MOBILIS sorumlu tutulamayacaktır.
7. Tarife ve Ödeme
Birim ilan fiyatı, İnternet sitesinin her birine göre değişir ve gerekiyorsa ilgili KDV eklenir.
Ödeme peşin olarak yapılır. VIA MOBILIS, Genel Satış Kurallarına göre, peşin ödeme veya daha önceki bir tarihte ödeme için hiçbir indirim kabul etmez.
Abonelik ücreti VIA MOBILIS tarafından iletilen ve İnternet Kullanıcısı tarafından imzalanan teklif üzerinden fatura edilir. VIA MOBILIS, fiyatları herhangi bir zamanda değiştirme hakını saklı tutar. Böyle bir durumda, kullanıcı e-posta ile bilgilendirilecek, yeni fiyatlardan kesilen faturayı takip eden 1 ay içerisinde iadeli taahhütlü mektupla aboneliğini sonlandırma hakkına sahip olacaktır. Bu 1 aylık sürenin geçilmesi durumunda, abone yeni tarifelerden ücretlendirilecektir. Teklifler, alındıkları tarihten itibaren 15 gün süreyle geçerlidir. İnternet Kullanıcısı tarafından imzalanan teklifte açıkça belirtilen ve taraflarca üzerinde anlaşmaya varılan karşı hükümler bulunmadıkça, faturaların ödeme tarihleri alındıkları tarihtir. VIA MOBILIS, Genel Satış Kurallarına göre, peşin ödeme veya daha önceki bir tarihte ödeme için hiçbir indirim kabul etmez.
Ödemenin kabul edilmemesi durumunda, ilgili işlem ve bankacılık masrafları İnternet Kullanıcısı tarafından VIA MOBILIS’e ödenecektir. Gecikmeli ödeme yapılması durumunda, Ticaret Kanunu’nun L 441-6 maddesi uyarınca yürürlükteki yasal faiz üzerinden hesaplanan üç misli bir cezanın yanında 40 Avro tutarındaki bir hesap kurtarma ücreti de tahakkuk ettirilecektir.
Kabul edilen ödeme yöntemleri şunlardır:
Banka kartı ile ödeme: İlanınızın ödemesi, hizmet sunucumuz Crédit Mutuel’in İnternet sitesi üzerinden, bu hizmet sunucu tarafından tedarik edilen güvenli bir ödeme prosesi olan Ingénico;
Çek ile ödeme: Çek ile ödeme halinde, VIA MOBILIS çekin aşağıdaki adrese ulaşmasını takiben ilanı onaylayacaktır: VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt.
Paypal ile ödeme: Hizmetin uygulanmasını takiben, bir fatura oluşturulur ve teslim edilir.
Havale ile ödeme
Hesaptan kesinti ile ödeme
Banka kartı numarasının İnternet üzerinden verilmesi ve siparişin nihai onayı, 13 Mart 2000 tarihli Yasa hükümlerine göre söz konusu siparişin tamamına ilişkin bir ispat niteliği taşır ve sipariş ile taahhüt edilen tutarların geçerliliğini ifade eder.
Bu onay imza yerine geçer ve İnternet sitesi üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerinin açık bir şekilde kabul edildiği anlamına gelir.
Bununla birlikte, kredi kartının hileli kullanımı durumunda, müşterinin, hileli kullanımı tespit eder etmez, aşağıdaki numaradan VIA MOBILIS müşteri servisi ile iletişime geçmesi gerekmektedir: +333.29.29.29.30
Makul emniyet koşulları çerçevesinde, VIA MOBILIS bilgisayar sistemlerinde muhafaza edilen kayıtlar, taraflar arasındaki iletişim, sipariş ve ödemelerin ispatı olacaktır.
VIA MOBILIS’in açık bir hatası olması durumu hariç, VIA MOBILIS bilgisayar sistemlerinde muhafaza edilen verilerin, İnternet kullanıcısı tarafından gerçekleştirilen siparişler açısından kanıtlayıcı güce sahip olduğu açıkça kabul edilir. Bilgisayar veya elektronik ortamlarda bulunan veriler, oldukları şekilleriyle geçerli ispat niteliği taşırlar, yazılı olarak hazırlanan, teslim alınan veya muhafaza edilen diğer tüm belgeler ile aynı koşullar çerçevesinde teslim alınabilirler ve aynı kanıtlayıcı güce sahiptirler.
Sipariş fişleri ve faturalar, arşivlenmesi, birebir sureti ile tutarlı olacağı şekilde ve Medeni Kanun’un 1348. maddesine uygun olarak sürekli bir şekilde, güvenilir bir ortamda arşivlenirler.
8. Krediler
Kullanıcı, ilan yayınlamak veya görünürlük seçeneklerinden faydalanmak üzere Krediler satın alabilir. Her kredi 12 ay boyunca geçerlidir. Her bir kredi paketinin satın alımında bu geçerlilik süresi otomatik olarak 12 aylığına yenilenir. Kullanıcı, satın alınan veya hediye edilen kredileri için hiçbir durumda iade isteyemez.
9.Abonelik
VIA MOBILIS Hizmetleri aboneliği aylıktır. Zımni anlaşma ile yenilenebilir. İnternet Kullanıcısı, VIA MOBILIS, Le moulin Collot 88500 Ambacourt – Fransa adresine dilediği zaman iadeli taahhütlü mektupla başvurarak aboneliğini sonlandırabilir. Aboneliğin sonlandırılma süresi, posta idaresinin “iletildi” kaşesini taşıyan iptal mektubunun VIA MOBILIS tarafından alındığı tarihten itibaren 60 gündür.
10. Reklam bannerları
Kullanıcılar VIA MOBILIS sitelerinde ilgili reklam kampanyası teklifinde belirtilen süre boyunca reklam alanları kiralayabilir. Reklam bannerları gönderilen faturanın ödenmesinden sonra siteye konacaktır. Sözleşmede aksi yazmadığı sürece, VIA MOBILIS tarafından reklam veren müşteriler için hazırlanan bannerların mülkiyeti VIA MOBILIS’a aittir ve söz konusu bannerlar ilgili reklam kampanyasında öngörülen amaçlar dışında kullanılamaz.
11. Kişisel bilgiler
İnternet üzerinden istenen isme yönelik veriler VIA MOBILIS şirketi tarafından ticari amaçlarla kullanılmayacaktır.
VIA MOBILIS, bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder.
İnternet kullanıcısı, bu otomatik bilgi işlemesinin, CNIL’e (Ulusal Bilgisayar ve Özgürlükler Komisyonu) iletilen 26.10.2006 tarihli ve 1200686 sayılı bir beyanın konusunu teşkil edildiği yönünde bilgilendirilir.
6 Ocak 1978 tarihli, değiştirilmiş yasaya göre, İnternet kullanıcısı kendisini ilgilendiren verilere ilişkin erişim, itiraz ve düzeltme hakkına sahiptir. Bu müdahaleyi doğrudan İnternet üzerinden gerçekleştirebileceği gibi,aşağıdaki adresten doğrudan VIA MOBILIS’e başvurabilecektir: Le Moulin Collot – 88500 AMBACOURT. Ayrıca e-posta ile de iletişim kurulabilir: info@tr.via-mobilis.com
Bilgilerinizin VIA MOBILIS tarafından nasıl toplandığı ve nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi için “Gizlilik Politikası” sayfasını ziyaret edin.
12. Mücbir sebep
Sözleşmenin sosyal karmaşa, sivil veya askeri makamların müdahalesi, doğal afetler, yangın, sel, telekomünikasyon ağının veya elektrik şebekesinin hizmetlerinin kesilmesi vb. bir mücbir sebepten veya beklenmedik bir durumdan dolayı taraflardan biri veya diğerinin sorumluluğu aranmaz.
13. Görüntü hakkı
İadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak bildirilmediği veya kontrata eklenmiş olan, görüntü ve isim hakkına dair bir gizlilik maddesi bulunmadığı müddetçe müşteri VIA MOBILIS şirketine iletişim ve reklam faaliyetlerinde kendisine ait görüntüleri (logo, grafik tablo, ilan fotoğrafı) kullanma ve/veya çoğaltma hakkı vermiş sayılır.
14. Fikri mülkiyet
VIA MOBILIS İnternet sitesinin, alt teknoloji de dahil olmak üzere görsel veya sesli tüm elemanları, marka, lisans ve yazar hakları ile korunmaktadır.
VIA MOBILIS’nin münhasır mülküdür. Kişisel bir İnternet sitesine sahip olan ve şahsi kullanım için, basit bir bağlantı ile İnternet sitesi üzerinden VIA MOBILIS’in İnternet sitelerine yönlendirmede bulunan İnternet kullanıcısının, önceden yazılı bir izin alması mecburidir.
Her halükarda, izin verilmeyen tüm bağlantıların, VIA MOBILIS’in basit bir talebi üzerine kaldırılmaları gerekmektedir.
15. Süre
İşbu koşullar, VIA MOBILIS tarafından sunulan hizmetler ile çevrim içi olduğu süre boyunca geçerlidir.
16. Gizlilik
VIA MOBILIS, Web üzerinden aktarılan verilerin emniyeti ve bilgilerin gizliliklerinin korunması için, tüm imkanlarını seferber eder. Bu bağlamda, İnternet siteleri, SSL (Secure Socket Layer) tipinde emniyetli bir ödeme modülü kullanırlar.
17. Farklı hükümler
Her türlü şikayet veya itirazın, yazılı olarak aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir:
VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt
İşbu sözleşme, Fransız hukukuna tabidir.
Sözleşmelerin yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin bir anlaşmazlık halinde, taraflar, herhangi bir hukuki girişimden önce karşılıklı uzlaşma yollarını araştıracaklar ve bu bağlamda gerekli tüm bilgileri birbirleri ile paylaşacaklardır.
Maksimum bir aylık süre içinde karşılıklı uzlaşma sağlanamaması durumunda,siparişin oluşumu veya uygulanmasına ilişkin her türlü anlaşmazlık veya itiraz halinde, EPINAL Ticaret Mahkemesi yetkilidir. Müşteri bir profesyonel değilse, ihtilaf halinde yetkili mahkeme, davalının ikamet adresinin bağlı olduğunu mahkeme olacaktır.
Taraflar, Kullanıcı için sipariş fişi üzerinde belirtilen adresi ve Satıcının İnternet sitesi üzerinde verilen adresleri ikamet adresleri olarak beyan ederler.
Taraflar arasında, herhangi bir şekilde sözleşme değişikliği veya belge eklemesi söz konusu olduğunda, bu durum, mutlaka, usulüne uygun olarak taraflarca tarih atılan ve imzalanan bir ek sözleşmenin konusu teşkil edecektir.
İşbu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin yürürlükte olan bir hukuk kuralı veya kesinlik kazanan bir hukuki karar karşısında hükümsüz duruma düşmesi halinde, söz konusu madde, sözleşmenin hükümsüz kalmasına veya diğer maddelerinin olumsuz yönde etkilenmesine meydan vermeyecek şekilde hiç yazılmamış olarak kabul edilecektir.
Taraflardan herhangi birinin, sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanması talebinde bulunmaması veya kalıcı veya geçici olarak uygulanmamasına itirazda bulunmaması, söz konusu tarafın, ilgili maddeye bağlı haklarından vazgeçmesi olarak yorumlanamayacaktır.
18. Şirket Bilgileri
VIA MOBILIS
E-posta: info@tr.via-mobilis.com
Tel: +333.29.29.29.30 Faks: +333.29.37.09.09
Şirket merkezi
VIA MOBILIS SAS
Le moulin Collot
88500 Ambacourt – Fransa
Ticaret Odası Kayıt Bilgileri: Mirecourt Ticaret Odası, B 408 901 916, Code APE 6312Z
55.000 EUR sermayeli Anonim Şirket
Vergi No: FR13408901916